Mozog musí mať pre svoju správnu činnosť možnosť navodzovať jednotlivé stavy vedomia podľa potreby organizmu, čím udržiava optimálnu zdravotnú kondíciu celého tela.

Princíp ladenia mozgu (mysle) pomocou rytmického svetla a zvuku obnovuje psychosomatickú rovnováhu, ktorá je základným predpokladom udržania si zdravia.

Rytmický zvuk (údery bubnov, palíc) a svetlo (plameň ohňa) používali všetky svetové kultúry pre nabudenie eufórie, podporu meditácie až po zmenu stavu vedomia a stimuláciu spánku.

Technológiou EEG Neurofeedback vyladíme narušený priebeh (stres, únava, depresie) frekvencie mozgu a dosiahneme zmenu duševného naladenia.

Sila mozgu

Schopnosti mysle ovládať fyzické telo sú nekonečné.

O účinkoch naladenia mozgu na žiadané frekvencie vedeli všetky staré civilizácie a náboženstvá. S dnešnou technikou vieme dosiahnuť najmodernejšiu stimuláciu pomocou hudby, svetla a ich kombináciou.

Otvorte svoju myseľ skôr než svoje ústa.

Aristofanés