Cielená diagnostika na základe EEG záznamu, anamnézy, rozhovoru, pozorovaní, správania, mimiky, gestikulácie, aktivity a telesnej motoriky, sa stanovujú cielene rozvíjané frekvenčné pásma mozgovej aktivity EEG na riešenie zdravotného problému.

Využitie princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity.

EEG Neuroeedback umožňuje autoreguláciu mozgových vĺn opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu.

Samotný tréning je hravý, nenásilný a bezbolestný bez vedľajších účinkov. Dosiahnutý efekt je trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania, plávania či jazda na bicykli.

Odmknite svoj mozgový potenciál

Počítač sníma elektrickú aktivitu mozgu (EEG), ktorú triedi do jednotlivých frekvenčných pásiem (delta, theta, alfa, SMR, beta) a zobrazuje ako hru alebo logickú aplikáciu. Spätnou väzbou je mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone. Keď narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme, hráč je odmeňovaný a skóruje v hre. Týmto postupom sa mozog učí využívať žiadúce frekvencie a potláča frekvencie nežiaduce a naučené postupy neskôr začne používať automaticky.

Pokrok človeka je nevyhnutne spätý s jeho vynaliezavosťou.

Nikola Tesla, srbský vynálezca

Diagnostika

Pred terapiou a tréningom je nevyhnutné vykonať vstupnú diagnostiku s EEG. Na základe výsledkov a zistených problémov sa rozhodne o ďalšom postupe.

 • Vytrvalosť v práci
 • Dôslednosť, pozornosť a presnosť
 • Mimika a gestikulácia
 • Manuálna zručnosť
 • Afektívna výbušnosť, neposlušnosť
 • Sebadôvera, úzkosť a strach
 • Prevládajúca nálada
 • Grafický prejav
 • Sociálny kontakt

Čo liečime?

EEG neurofeedback môže pomôcť každému pre zlepšenie fungovania nervovej sústavy ako pri poruchách tak pri prevencii či zefektívnení mozgovej aktivity.

 • ADD – porucha pozornosti
 • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • obsedantno-kompulzívna porucha
 • generalizovaná úzkostná porucha
 • PTSD – posttraumatické stresové poruchy
 • fóbia, úzkostná porucha
 • depresia
 • špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia apod.)

Naučte sa ovládať svoj mozog

Vedomie v priebehu terapie pochopí svoju mozgovú aktivitu a naučí sa ju ovládať s vlastnými mozgovými vlnami v priebehu kontrolovanej terapie a cielených aktivít a aplikácií.

Svojou mozgovou aktivitou ovplyvňujete hru alebo riešite logické hádanky. Bez použitia myši alebo touchpadu… len svojou mysľou.

Zlepšenie je trvalé

Akonáhle sa mozog príslušné postupy a vzorce naučí, ulloží si ich do pamäti a vie ich automaticky používať. Dlhodobá stimulácia zvyšuje intenzitu nervových prepojení a vyplavuje kyselinu ribonukleovú, ktorá zapisuje informácie v dlhodobej pamäti.

Tréning je nenásilný a hravý. Nemá vedľajšie účinky, nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý. Frekvencia tréningu sa stanovuje podľa rozsahu problému. Účinok sa prejavuje už po prvých sedeniach, vážnejšie diagnózy môžu zaznamenať zlepšenie po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.