Snímanie jemných elektrických potenciálov generovaných mozgom nám dokáže odhaliť abnormality funkčnosti mozgu a signalizovať rozbiehajúce sa ochorenie.

Vyšetrenie je dôležitým podkladom pre výber liečby a prognózy ďalšieho vývoja choroby pacienta. Lekár môže z nameraných EEG záznamov zistiť mentálnu kondíciu nezávisle na vašej momentálnej nálade.

Okrem EEG meriame i ďalšie biologické signály ako činnosť srdca EKG, respiračný signál, pohyby očí EOG, činnosť svalov EMG, saturáciu krvi kyslíkom SpO2 ai.

Súbor týchto záznamov nám dáva komplexnejší pohľad na zdravotný stav, navyše v predstihu pred vonkajšími príznakmi.

Mozog

Najdôležitejší riadiaci orgán, ktorý reguluje celý organizmus na vedomej a podvedomej báze. Poznanie jeho správnej činnosti nám dáva možnosť včas odhaliť abnormality a najmä získať čas na prevenciu a liečbu.

Každý psychický stav sa prejavuje vo svojom úzkom frekvenčnom pásme (delta, theta, alfa, SMR, beta, gama), ktorý vieme diagnostikovať.

Záťažové EEG

Vykonávame záťažové testy zamerané primárne na testovanie pamäte, laterality, porozumenia, kognitívnych zručností, exekučných schopností, sluchovej a zrakovej pamäte a komunikácie medzi mozgovými hemisférami.